TINH THẦN HỌC TẬP

Luôn chú trọng vào công tác huấn luyện và đào tạo. Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội tự tin mang đến các khóa học theo nhu cầu của Doanh nghiệp, cá nhân đăng ký.     [...]

Sàn Việc làm Mitc

ĐỐI TÁC CỦA TSD

TSD ký & hợp tác với hàng trăm công ty, cơ sở đào tạo, giáo dục nghề nghiệp uy tín nhằm đảm bảo cơ hội học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức, kỹ năng tay nghề và đáp ứng mọi nhu cầu đào tạo cho các tổ chức, cá nhân. TSD đồng hành cùng Bạn trên con đường lập nghiệp!