Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động

          Tổ chức hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động chỉ được phép hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện hoạt động theo quy định và được cơ quan có thẩm [...]

Sàn Việc làm Mitc

ĐỐI TÁC CỦA TSD

TSD ký & hợp tác với hàng trăm công ty, cơ sở đào tạo, giáo dục nghề nghiệp uy tín nhằm đảm bảo cơ hội học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức, kỹ năng tay nghề và đáp ứng mọi nhu cầu đào tạo cho các tổ chức, cá nhân. TSD đồng hành cùng Bạn trên con đường lập nghiệp!