Chương trình đào tạo Sơ cấp nghề “Đo đạc địa chính” do Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung xây dựng để nhằm cung cấp cho người học nắm được những nguyên lí đo góc, đo độ cao, đo chiều dài; quy trình thành lập lưới khống chế địa chính phục vụ cho công tác thành lập bản đồ địa chính; những nội dung cơ bản về phương pháp và quy trình  thành lập bản đồ địa chính.

ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY!
Đăng ký khóa học
Họ & Tên
Họ & Tên
Họ
Tên