16 05, 2024

Thông báo tuyển sinh khóa học Lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy lạnh

2024-05-24T10:15:41+07:00May 16th, 2024|Khóa sắp khai giảng, Tuyển sinh|

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung thông báo tuyển [...]

15 05, 2024

Thông báo khai giảng khóa học Nghiệp vụ Quản lý Nhà hàng – Khách sạn

2024-05-31T09:27:54+07:00May 15th, 2024|Khóa sắp khai giảng, Tuyển sinh|

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung thông báo khai [...]

9 04, 2024

Thông báo tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính và tương đương; Bồi dưỡng đối với các lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

2024-04-09T13:16:47+07:00April 9th, 2024|Khóa sắp khai giảng, Tuyển sinh|

💥 Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung thông báo [...]

Go to Top