27 02, 2023

Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp

2023-03-06T10:43:06+07:00February 27th, 2023|Khóa sắp khai giảng, Tuyển sinh|

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung thông báo khai [...]

9 12, 2022

Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp

2022-12-09T10:25:47+07:00December 9th, 2022|Khóa sắp khai giảng, Tuyển sinh|

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung thông báo tiếp [...]

14 10, 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ LỄ TÂN VÀ LỚP NGHIỆP VỤ BUỒNG PHÒNG

2022-10-14T15:48:09+07:00October 14th, 2022|Khóa sắp khai giảng, Tuyển sinh|

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung thông báo khai [...]

12 08, 2022

Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức các chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường

2022-08-12T14:31:08+07:00August 12th, 2022|Khóa sắp khai giảng|

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung thông báo chiêu [...]

8 03, 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ KHAI GIẢNG LỚP SƠ CẤP KHOAN NỔ MÌN KHÓA 15 NĂM 2022

2022-03-08T14:13:50+07:00March 8th, 2022|Khóa sắp khai giảng, Tuyển sinh|

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung thông báo khai [...]

7 03, 2022

Thông báo tuyển sinh và khai giảng lớp sơ cấp Đo đạc địa chính khóa 1 năm 2022

2022-03-07T11:06:47+07:00March 7th, 2022|Khóa sắp khai giảng, Tuyển sinh|

         Nhằm đáp ứng về trình độ [...]

Go to Top