1. Chứng chỉ kỹ năng nghề là gì?

     Là chứng nhận một người lao động có đủ năng lực thực hiện các công việc đạt yêu cầu ở  một bậc trình độ kỹ năng  của  một nghề.

       2. Mục đích của việc đánh  giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề: 

     Công nhận những kỹ năng nghề của người lao động đã tích lũy được trong quá trình học tập, làm việc và khuyến  khích người lao động không ngừng nâng cao trình độ kỹ năng nghề của  mình, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, t ăng cường năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập với khu vực và thế giới.

     Phát hiện những thiếu hụt về  kỹ năng nghề của người lao động so với tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đã được ban hành, từ đó đưa ra thông tin cho người lao động, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cơ sở dạy nghề để có biện pháp bổ sung những kỹ năng nghề còn thiếu hụt.

     Là căn cứ cho người sử dụng lao động khi tuyển dụng, bố trí công việc và trả lương phù hợp với bậc trình độ kỹ năng nghề mà người lao động đã đạt được.

       3. Nguyên tắc thực hiện đánh giá,cấp chứng chỉ kỹ năng nghềquốc gia:

     Đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động có nhu cầu được thực hiện theo từng nghề và từng bậc trình độ kỹ năng đã được quy định trong tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề đó.

     Việc đánh giá kỹ năng nghề của người lao động được thực hiện tại các Trung tâm Đánh giá kỹ năng nghề có sự giám sát của Cục Giáo dục nghề nghiệp.

     Người lao động tham dự kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia (sau đây gọi tắt  là người dự thi) đạt yêu cầu ở bậc trình độ kỹ năng nghề nào thì được  cấp chứng chỉ ở bậc trình độ đó.

     Trường Cao đẳng Công Thương miền  Trung  được Bộ cho phép tổ chức hoạt động đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia theo Giấy chứng nhận số 06/BLĐTBXH-GCNHĐ do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp ngày  09/7/2020. 

       4. Đối tượng đánh giá:

     Giảng viên,  giáo viên các Trường trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp .

     Người lao động tại các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu.

     Học sinh, sinh viên đã học xong chương trình có nghề tương ứng với nghề được đánh giá.

     Sau khi tham gia kỳ đánh giá, nếu đạt được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc đăng  ký do Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động  – Thương Binh và Xã hội cấp.

       5. Các nghề Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung được thực hiện đánh  giá:

       6. Điều kiện tham gia:

          *Đối với bậc 1:

     Người lao động có nhu cầu đều được tham dự đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. 

          *Đối với bậc 2:

     – Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề đó;

     – Học xong chương trình trung cấp tương ứng với nghề tham dự;

     – Có chứng chỉ nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng chỉ sơ cấp tương ứng với nghề tham dự và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong nghề kể từ khi có chứng chỉ đó.

          *Đối với bậc 3:

     – Có ít nhất 6 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề đó;

     – Học xong chương trình cao đẳng tương ứng với nghề tham dự;

     – Có chứng chỉ nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng chỉ sơ cấp tương ứng với nghề tham dự và có ít nhất 5  năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề kể từ khi có chứng chỉ đó;

     – Có chứng chỉ nghề quốc gia bậc 2 hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp tương ứng với nghề tham dự và có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong nghề kể từ khi có chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp đó.

     Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung rất mong nhận được sự hợp tác của các tổ chức, cá nhân trong việc đăng ký tổ chức đánh giá cấp  chứng chỉ  kỹ năng nghề quốc  gia.

————————-

Mọi thông tin liên hệ:

✅ Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung.

? 261 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.

☎️ 0257.350.1179 – 0914 280 779 

⇒ Email: tsd.mitc@gmail.com