GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI

 • Tên tiếng Việt: Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội.
 • Tên tiếng Anh: Training Center for Social Demands.

I. VĂN PHÒNG LÀM VIỆC

 • Địa chỉ: Phòng 205, 206 B1, Cơ sở 1 – Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung, số 261 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Tuy Hòa, Phú Yên
 • Điện Thoại: 0257 350 1179
 • Email: tsd.mitc@gmail.com

II. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

 • Giám đốc trung tâm: ThS. Đặng Thị Nghĩa
 • Trực tiếp chỉ đạo công tác:
  – Tuyển sinh, quản lý đào tạo bậc Sơ cấp, đào tạo Thường xuyên, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao tay nghề cho CBVC và người lao động đáp ứng nhu cầu xã hội;– Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động, An toàn hóa chất;

  – Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia bậc 1, 2, 3;

  – Thi đua khen thưởng của đơn vị;

  – Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu phân công.

  Điện thoại: 0257 305 1179; 0914 280 779

  Email: hiepnghiapy@gmail.com

III. PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN CHUYÊN TRÁCH

1. Tuyển sinh đào tạo bậc Sơ cấp, đào tạo Thường xuyên

2. Huấn luyện ATVSLĐ

3. Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

4. Công tác đảm bảo chất lượng đơn vị

5. Công tác truyền thông, quản trị website, fanpage, …