Ngày 18/12/2014, Đại hội đồng Liên hiệp quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết về việc tuyên bố ngày 15/7 hằng năm là Ngày Kỹ năng Thanh niên Thế giới để khẳng định vị trí, vai trò và tôn vinh người lao động có kỹ năng. Ngày 04/10/2020, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội tổ chức Lễ công bố Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 01/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ công nhận lấy ngày 04/10 hằng năm là “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam”.

        Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam được tổ chức thống nhất trên toàn quốc nhằm hưởng ứng Ngày Kỹ năng Thanh niên Thế giới hằng năm được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua năm 2014, đồng thời kêu gọi cộng đồng trong nước hưởng ứng và ủng hộ phát triển kỹ năng lao động bằng các hành động cụ thể để nâng tầm Kỹ năng lao động Việt Nam, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia. Cùng với đó, khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện suốt đời để nâng cao kỹ năng, trình độ của học sinh, sinh viên và người lao động; tôn vinh và khẳng định vị thế, tầm quan trọng của người lao động có kỹ năng, nhất là người lao động có tay nghề cao, kỹ năng nghề nghiệp xuất sắc.

       Trong thời gian qua, Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung đã tuyên truyền, tổ chức và triển khai các hoạt động:

  • Tuyên truyền và triển khai các hoạt động theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới. Nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò, giá trị của kỹ năng nghề với mỗi cá nhân người lao động trong phát triển nghề nghiệp và thích ứng với thị trường lao động đang thay đổi trong tình hình mới và hậu Covid-19;
  • Triển khai tích cực và có hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Quyết định số 1446/QĐ-TTg phê duyệt chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”;
  • Tổ chức Đánh giá Kỹ năng nghề quốc gia;
  • Tổ chức cuộc thi kỹ năng nghề cấp Trường;
  • Tham gia  Kỳ thi Kỹ năng nghề tỉnh Phú Yên do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức;
  • Tổ chức cuộc thi Thiết bị tự làm trong Học sinh sinh viên (HSSV) đã được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các em HSSV toàn Trường với 12 nhóm tham gia;
  • Xây dựng Kế hoạch hỗ trợ phát triển Hệ sinh thái sáng tạo MITC và Kế hoạch giao lưu khởi nghiệp giữa doanh nhân với HSSV toàn trường với chủ đề “Xây dựng mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để thành công”;
  • Tổ chức cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong HSSV, đặc biệt năm 2022 có 02 dự án tham gia và lọt vào bán kết Techfest KV Nam trung bộ – Tây nguyên, 01 dự án lọt vào chung kết và đạt giải khuyến khích; cả 2 dự án đều được đăng ký tham gia Techfest toàn quốc;
  • Phối hợp tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng công tác đánh giá kỹ năng nghề cho HSSV, người lao động tại các doanh nghiệp,…
  • Tổ chức Hội thảo, Hội nghị về nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế nhằm tạo điều kiện thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong HSSV, CBVC nhà trường và cán bộ kỹ thuật tại các doanh nghiệp gắn với việc làm, thực tiễn công tác. 

      Việc chọn ngày 04/10 hằng năm là “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam” là hết sức cần thiết vừa để hội nhập với xu thế tôn vinh người lao động có kỹ năng của các nước trên thế giới, đồng thời thúc đẩy nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, vai trò, giá trị của người lao động Việt Nam có kỹ năng trong tình hình mới.

       Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam ra đời góp phần thúc đẩy sự đồng hành, gắn kết của Nhà nước – Nhà trường – Nhà doanh nghiệp và toàn xã hội trong phát triển kỹ năng cho người lao động trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Đồng thời góp phần quan trọng vào việc triển khai thực hiện chủ trương, quan điểm của Ban Bí thư về phát triển kỹ năng lao động: “Đối với giáo dục nghề nghiệp, tập trung đào tạo nhân lực có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp”; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao…

 

ĐN