TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI

TRAINING CENTER FOR SOCIAL DEMANDS

 

        Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội là đơn vị thuộc trường Cao đẳng Công Thương miền Trung. Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng trong công tác tổ chức, triển khai và quản lý các dịch vụ về đào tạo ngắn hạn, liên tục, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao tay nghề cho cán bộ, viên chức và người lao động, cụ thể:

 • Triển khai thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh, thiết kế, quản lý đào tạo bậc Sơ cấp, đào tạo Thường xuyên, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao tay nghề cho CBVC và người lao động đáp ứng nhu cầu xã hội;
 • Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động, An toàn hóa chất;
 • Đánh giá, cấp chứng chỉ Kỹ năng nghề quốc gia;
 • Kết nối các cơ quan, doanh nghiệp trong liên kết đào tạo ngắn hạn.

 

Các loại hình đào tạo chính:

 • Các khóa đào tạo ngắn hạn các chuyên ngành Cơ khí, Điện, Điện tử, Tin học, Nhà hàng, Khách sạn, Chế biến món ăn, Du lịch, Kế toán, Quản trị doanh nghiệp, Trắc địa, Địa chất, Khoan thăm dò địa chất, …
 • Đào tạo cấp chứng chỉ Sơ cấp Khoan nổ mìn, Khai thác mỏ; Địa chất; Huấn luyện kỹ thuật an toàn trong sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (Theo Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp);
 • Lớp tập huấn nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và xăng dầu
 • Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động Hạng C, các nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6; An toàn hóa chất
 • Đánh giá, cấp chứng chỉ Kỹ năng nghề quốc gia bậc 1, 2, 3;
 • Khóa bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề;
 • Các loại hình Đào tạo theo nhu cầu, đặt hàng của các cơ quan, doanh nghiệp.

_______________________________________________________________

Thông tin liên hệ: Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung

– Địa chỉ: Phòng 206, Tòa nhà B1, Cơ sở 1, Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung – 261 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.

– Điện thoại: 0257 350 1179

– Email: tsd.mitc@gmail.com

– Fanpage: https://www.facebook.com/TSD.Mitc.edu.vn

ĐĂNG KÝ HỌC

Liên hệ
Họ & Tên
Họ & Tên
Họ
Tên