27 02, 2023

Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp

2023-03-06T10:43:06+07:00February 27th, 2023|Khóa sắp khai giảng, Tuyển sinh|

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung thông báo khai [...]

9 12, 2022

Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp

2022-12-09T10:25:47+07:00December 9th, 2022|Khóa sắp khai giảng, Tuyển sinh|

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung thông báo tiếp [...]

14 10, 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ KHAI GIẢNG LỚP NGHIỆP VỤ LỄ TÂN VÀ LỚP NGHIỆP VỤ BUỒNG PHÒNG

2022-10-14T15:48:09+07:00October 14th, 2022|Khóa sắp khai giảng, Tuyển sinh|

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung thông báo khai [...]

8 03, 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ KHAI GIẢNG LỚP SƠ CẤP KHOAN NỔ MÌN KHÓA 15 NĂM 2022

2022-03-08T14:13:50+07:00March 8th, 2022|Khóa sắp khai giảng, Tuyển sinh|

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung thông báo khai [...]

Go to Top