17 09, 2021

Thông báo khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm – Tháng 10/2021

2021-09-17T08:05:33+07:00September 17th, 2021|Khóa sắp khai giảng, Thông báo, Tuyển sinh|

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung thông báo tiếp [...]

31 08, 2021

Thông báo khai giảng lớp kế toán trưởng – Tháng 9 năm 2021

2021-08-31T09:51:39+07:00August 31st, 2021|Cá nhân, Khóa sắp khai giảng, Thông báo, Tuyển sinh|

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung thông báo khai [...]

7 07, 2021

Thông báo khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (trình độ sơ cấp) – Tháng 7/2021

2021-07-07T11:04:07+07:00July 7th, 2021|Khóa sắp khai giảng, Thông báo, Tin tức - Sự kiện, Tuyển sinh|

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung thông báo khai [...]

6 07, 2021

Thông báo tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ Kỹ năng nghề quốc gia kỳ VII, VIII, IX – Tháng 9 năm 2021

2021-10-06T07:36:25+07:00July 6th, 2021|Thông báo, Thông tin chung, Tuyển sinh|

 Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung thông báo về [...]

8 06, 2021

Chương trình đào tạo Sơ cấp Kỹ thuật trang điểm

2021-06-08T14:30:11+07:00June 8th, 2021|Cá nhân, Chương trình đào tạo, Theo nhu cầu doanh nghiệp, Tuyển sinh|

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP KỸ THUẬT TRANG ĐIỂM [...]

1 06, 2021

Chương trình đào tạo Sơ cấp Nghiệp vụ buồng phòng

2021-06-02T13:55:23+07:00June 1st, 2021|Cá nhân, Chương trình đào tạo, Theo nhu cầu doanh nghiệp, Tuyển sinh, Video hướng nghiệp|

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHIỆP VỤ BUỒNG PHÒNG [...]

27 05, 2021

Thông báo tuyển sinh lớp sơ cấp Quan trắc tài nguyên nước – Tháng 6/2021

2021-05-27T15:17:44+07:00May 27th, 2021|Khóa sắp khai giảng, Thông báo, Tuyển sinh|

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung thông báo chiêu [...]

27 05, 2021

Thông báo tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ Kỹ năng nghề quốc gia kỳ VI – Tháng 6 năm 2021

2021-05-27T15:21:00+07:00May 27th, 2021|Khóa sắp khai giảng, Thông báo, Tin tức - Sự kiện, Tuyển sinh|

 Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung thông báo về [...]

24 05, 2021

Chương trình đào tạo Sơ cấp Nghiệp vụ bàn

2021-06-02T13:58:02+07:00May 24th, 2021|Cá nhân, Chương trình đào tạo, Khóa sắp khai giảng, Theo nhu cầu doanh nghiệp, Thông báo, Tuyển sinh|

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHIỆP VỤ BÀN Tên [...]

Go to Top