Chương trình đào tạo Sơ cấp nghề “Quan trắc tài nguyên nước” do Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung xây dựng để nhằm cung cấp cho người học những kiến thức về tiêu chuẩn đặt trạm quan trắc tài nguyên nước mặt (TNNM); quy trình quan trắc mực nước và nhiệt độ nước tài nguyên nước mặt; quy trình đo sâu và quan trắc lưu lượng nước sông; quy trình quan trắc chất lượng nước sông; quy trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY!
Đăng ký khóa học
Họ & Tên
Họ & Tên
Họ
Tên