Chương trình đào tạo Sơ cấp nghề “Điện công nghiệp” do Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung xây dựng nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cơ sở ngành để tiếp thu kiến thức chuyên ngành và học tập trình độ cao hơn; nận dụng được các kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành trong quá trình học tập và thực tế sản xuất.

ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY!
Đăng ký khóa học
Họ & Tên
Họ & Tên
Họ
Tên