10 11, 2023

Chương trình đào tạo sơ cấp nghề sửa chữa điện và điện lạnh ôtô

2023-11-10T07:54:15+07:00November 10th, 2023|Cá nhân, Chương trình đào tạo|

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ SỬA CHỮA ĐIỆN [...]

24 05, 2023

Khóa đào tạo Hàn hồ quang tay que hàn thuốc bọc SMAW cơ bản

2023-10-03T08:07:38+07:00May 24th, 2023|Giới thiệu, Khóa sắp khai giảng, Theo nhu cầu doanh nghiệp, Thông báo, Tuyển sinh, Video hướng nghiệp|

Bạn học được gì? - Vận hành được thiết bị [...]

Go to Top