Chương trình đào tạo Sơ cấp nghề “Nghiệp vụ điều hành Tour” do Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung xây dựng để nhằm cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng về chuỗi cung ứng, hiểu rõ giá trị và vai trò chuỗi cung ứng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; những vấn đề chung tuyến, điểm du lịch, tiềm năng và thực trạng khai thác du lịch các tuyến, điểm du lịch Việt Nam.

ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY!
Đăng ký khóa học
Họ & Tên
Họ & Tên
Họ
Tên