Chương trình đào tạo Sơ cấp nghề “Bảo dưỡng, sửa chữa máy điện” do Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung xây dựng để nhằm cung cấp cấp cho người học có thể hiểu được cách thức sử dụng các dụng cụ, đồ nghề thợ điện, trang thiết bị bảo hộ; nắm được cấu tạo, nguyên lý của các loại máy điện tĩnh và máy điện quay một pha thông dụng như: động cơ quạt bàn, quạt trần, máy biến áp 1 pha, động cơ điện KĐB 1 pha, động cơ điện KĐB 3 pha.

ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY!
Đăng ký khóa học
Họ & Tên
Họ & Tên
Họ
Tên