Chương trình đào tạo Sơ cấp nghề “Sửa chữa, cài đặt máy tính và mạng” do Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung xây dựng để nhằm cung cấp cho người học nắm được cơ chế hoạt động của virus và cách phòng chống Virus trên máy tính; lựa chọn các cấu hình máy tính và thiết bị truyền dẫn thích hợp cho hệ thống mạng; xử lý sự cố máy tính và hệ thống Mạng tại doanh nghiệp.

ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY!
Đăng ký khóa học
Họ & Tên
Họ & Tên
Họ
Tên