Chương trình đào tạo Sơ cấp nghề “Lập trình ứng dụng di động Android” do Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung xây dựng để nhằm giúp cho người học mắm vững các kiến thức cơ bản về kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java như: Biến, hằng, cấu trúc điều khiển, mảng, hàm, chuỗi và lập trình hướng đối tượng bằng ngôn ngữ lập trình Java. Từ đó vận dụng vào lập trình cho thiết bị di động.

ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY!
Đăng ký khóa học
Họ & Tên
Họ & Tên
Họ
Tên