Chương trình đào tạo Sơ cấp nghề “Nghiệp vụ bàn” do Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung xây dựng để nhằm cung cấp cho người học các kiến thức chuyên môn về tổ chức, đón tiếp và phục vụ khách ăn uống tại các nhà hàng và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác;

ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY!
Đăng ký khóa học
Họ & Tên
Họ & Tên
Họ
Tên