24 05, 2023

Khóa đào tạo Hàn hồ quang tay que hàn thuốc bọc SMAW cơ bản

2023-05-24T13:14:08+07:00May 24th, 2023|Giới thiệu, Khóa sắp khai giảng, Theo nhu cầu doanh nghiệp, Thông báo, Tuyển sinh, Video hướng nghiệp|

Bạn học được gì? - Vận hành được thiết bị [...]

11 11, 2021

Lớp Quản lý chất lượng hàn theo tiêu chuẩn ISO 3834

2022-04-25T13:17:40+07:00November 11th, 2021|Theo nhu cầu doanh nghiệp, Tin tức - Sự kiện, Video hướng nghiệp|

Sáng ngày 11/11/2021 tại Hội trường B2, cơ sở 2 [...]

8 06, 2021

Chương trình đào tạo Sơ cấp Kỹ thuật trang điểm

2021-06-08T14:30:11+07:00June 8th, 2021|Cá nhân, Chương trình đào tạo, Theo nhu cầu doanh nghiệp, Tuyển sinh|

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP KỸ THUẬT TRANG ĐIỂM [...]

1 06, 2021

Chương trình đào tạo Sơ cấp Nghiệp vụ buồng phòng

2021-06-02T13:55:23+07:00June 1st, 2021|Cá nhân, Chương trình đào tạo, Theo nhu cầu doanh nghiệp, Tuyển sinh, Video hướng nghiệp|

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHIỆP VỤ BUỒNG PHÒNG [...]

24 05, 2021

Chương trình đào tạo Sơ cấp Nghiệp vụ bàn

2021-06-02T13:58:02+07:00May 24th, 2021|Cá nhân, Chương trình đào tạo, Khóa sắp khai giảng, Theo nhu cầu doanh nghiệp, Thông báo, Tuyển sinh|

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHIỆP VỤ BÀN Tên [...]

17 05, 2021

Thông báo tuyển sinh thường xuyên các lớp Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6

2022-04-28T08:59:43+07:00May 17th, 2021|Khóa sắp khai giảng, Theo nhu cầu doanh nghiệp, Thông báo, Tin tức - Sự kiện, Tuyển sinh|

Thông báo tuyển sinh thường xuyên các lớp Huấn luyện [...]

Go to Top