24 05, 2023

Khóa đào tạo Hàn hồ quang tay que hàn thuốc bọc SMAW cơ bản

2023-10-03T08:07:38+07:00May 24th, 2023|Giới thiệu, Khóa sắp khai giảng, Theo nhu cầu doanh nghiệp, Thông báo, Tuyển sinh, Video hướng nghiệp|

Bạn học được gì? - Vận hành được thiết bị [...]

24 10, 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ KHAI GIẢNG LỚP SƠ CẤP KHOAN NỔ MÌN KHÓA 17 NĂM 2022

2023-10-03T08:23:52+07:00October 24th, 2022|Khóa sắp khai giảng, Thông báo, Tuyển sinh|

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung thông báo khai [...]

5 10, 2021

Hội thảo quốc tế Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam trong tình hình mới

2021-10-06T15:59:09+07:00October 5th, 2021|Giới thiệu, Thông báo, Thông tin chung, Tin tức - Sự kiện|

04/10/2021, tròn 1 năm ngày Kỹ năng lao động Việt [...]

5 10, 2021

Thông báo tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ Kỹ năng nghề quốc gia kỳ X, XI, XII – Năm 2021

2023-10-03T10:07:47+07:00October 5th, 2021|Khóa sắp khai giảng, Thông báo, Thông tin chung, Tuyển sinh|

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung thông báo về [...]

28 09, 2021

Thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp – Tháng 10/2021

2023-10-03T10:08:53+07:00September 28th, 2021|Khóa sắp khai giảng, Thông báo, Tuyển sinh|

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung phối hợp với [...]

17 09, 2021

Thông báo khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm – Tháng 10/2021

2023-10-03T10:08:43+07:00September 17th, 2021|Khóa sắp khai giảng, Thông báo, Tuyển sinh|

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung thông báo tiếp [...]

7 07, 2021

Thông báo khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (trình độ sơ cấp) – Tháng 7/2021

2023-10-03T10:09:53+07:00July 7th, 2021|Khóa sắp khai giảng, Thông báo, Tin tức - Sự kiện, Tuyển sinh|

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung thông báo khai [...]

6 07, 2021

Thông báo tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ Kỹ năng nghề quốc gia kỳ VII, VIII, IX – Tháng 9 năm 2021

2023-10-03T10:10:38+07:00July 6th, 2021|Thông báo, Thông tin chung, Tuyển sinh|

 Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung thông báo về [...]

27 05, 2021

Thông báo tuyển sinh lớp sơ cấp Quan trắc tài nguyên nước – Tháng 6/2021

2023-10-03T10:12:51+07:00May 27th, 2021|Khóa sắp khai giảng, Thông báo, Tuyển sinh|

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung thông báo chiêu [...]

Go to Top