Thông báo tuyển sinh thường xuyên các lớp Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6 (theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 và Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ)

Huấn luyện an toàn lao động là yêu cầu bắt buộc do nhà nước quy định dành cho các doanh nghiệp; người lao động phải được đào tạo về kiến thức an toàn trước khi hoặc đang làm việc tại doanh nghiệp.

Tại sao phải huấn luyện An toàn lao động?

 Thực hiện theo đúng yêu cầu của pháp luật;

  • Người sử dụng lao động có trách nhiệm, thể hiện sự quan tâm, luôn chú trọng tới công tác an toàn cho người lao động;
  • Học viên được thực hành trong khóa học, được trải nghiệm những câu chuyện tai nạn lao động thực tế để làm bài học, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng thao tác an toàn trong công việc để bảo vệ chính mình và doanh nghiệp;
  • Bằng chứng cho sự chú trọng tới việc các sản phẩm doanh nghiệp sản xuất luôn đảm bảo chất lượng, ổn định mặt hàng với tinh thần làm việc của người lao động tốt nhất.

Các nhóm được phân theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 và Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ:

  • Nhóm 1: Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương; cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Khoản này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.
  • Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở; người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.
  • Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.
  • Nhóm 4: Người lao động không thuộc các nhóm 1, 3, 5, 6 quy định tại khoản này, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.
  • Nhóm 5: Người làm công tác y tế.
  • Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng C theo Quyết định số 591/QĐ-LĐTBXH ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
✅ Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung

? Số 261 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, TP. Tuy Hòa, Phú Yên

☎️ Điện thoại: 0257 350 1179; 0397 340 842 (Cô Uyên); 0914 280 779 (Cô Nghĩa).

Email: tsd.mitc@gmail.com

ĐĂNG KÝ HỌC

Liên hệ
Họ & Tên
Họ & Tên
Họ
Tên