CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHIỆP VỤ LỄ TÂN

✅ Tên nghề: Nghiệp vụ lễ tân

✅ Trình độ đào tạo: Sơ cấp

✅ Đối tượng tuyển sinh: Là người đủ 15 tuổi trở lên, có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học

✅ Số lượng mô-đun đào tạo: 05

✅ Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

– Trình bày được các kiến thức chuyên môn về bộ phận lễ tân và yêu cầu đối với nhân viên lễ tân;

– Nắm vững được hệ thống hàng hóa và dịch vụ trong khách sạn;

– Trình bày được các khái niệm tâm lý khách du lịch, các yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý khách du lịch, đặc điểm tâm lý khách du lịch;

– Thực hiện được công việc của nhân viên lễ tân trong suốt quá trình phục vụ khách;

– Có khả năng giải quyết được các vấn đề phát sinh trong công việc.

2. Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo sơ cấp, học sinh có thể:

– Làm việc tại vị trí nhân viên lễ tân tại các cơ sở kinh doanh lưu trú.

II. KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP TỐI THIỂU (Sơ cấp bậc 1): 300 giờ

III. DANH MỤC MÔ-ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

Chi tiết xin liên hệ:

✅ Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung.

?  261 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, TP. Tuy Hòa, Phú Yên.

☎️  Điện thoại: 0257 350 1179.

Email: tsd.mitc@gmail.com