Sáng ngày 11/11/2021 tại Hội trường B2, cơ sở 2 Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn công nghiệp – Cục Kỹ thuật an toàn môi trường công nghiệp – Bộ Công Thương đã tổ chức khóa đào tạo về Quản lý chất lượng hàn theo tiêu chuẩn ISO 3834 kết hợp đào tạo Giám sát viên hàn Bậc 1.

Khóa học thuộc Chương trình Phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2021, học viên tham gia khóa học đã được cung cấp kiến thức cơ bản về hệ thống quản lý chất lượng (QLCL) Hàn nói chung và hệ thống QLCL Hàn theo ISO 3834 nói riêng; kiến thức cho các nội dung cụ thể của Tiêu chuẩn QLCL Hàn ISO 3834 về sự cần thiết, những lợi ích, thuận lợi và khó khăn khi xây dựng hệ thống QLCL Hàn tại đơn vị. Bên cạnh đó Học viên được trang bị kiến thức và kỹ năng để xây dựng hệ thống QLCL Hàn, những tiêu chí đánh giá, trường hợp áp dụng và những cơ hội hợp tác với các tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

Tham dự khóa học có 40 học viên là giáo viên, cán bộ quản lý đến từ các doanh nghiệp, trường học tại khu vực miền Trung.