Giám đốc trung tâm: ThS. Đặng Thị Nghĩa

Phụ trách chung

ĐT: 0257 305 1179; 0914 280 779

Email: hiepnghiapy@gmail.com

 

ThS. Nguyễn Văn Điềm

Phụ trách mảng Đào tạo theo nhu cầu, Huấn luyện ATVSLĐ

ĐT: 0975 52 52 55

Email: khoadiemtic@gmail.com

 

 

ThS. Phạm Ngọc Thùy

Phụ trách mảng Quan hệ doanh nghiệp – Hướng nghiệp và Giới thiệu việc làm

ĐT: 0984 368 124

Email: ngocpham242@gmail.com

 

CN Luật. Huỳnh Nguyễn Thùy Uyên

Phụ trách mảng Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, Công tác đảm bảo chất lượng đơn vị

ĐT: 0397 340 842

Email: uyenlaw1999@gmail.com