Giám đốc trung tâm: ThS. Đặng Thị Nghĩa

Phụ trách chung

ĐT: 0257 305 1179; 0914 280 779

Email: hiepnghiapy@gmail.com

 

TS. Lê Xuân Thạch

Phụ trách mảng Đào tạo theo nhu cầu, Huấn luyện ATVSLĐ

ĐT: 0914 14 00 76

Email: lexthach.cnth@gmail.com

 

ThS. Phạm Thị Ngọc Thùy

Phụ trách mảng Quan hệ doanh nghiệp – Hướng nghiệp và Giới thiệu việc làm

ĐT: 0984 368 124

Email: ngocpham242@gmail.com

 

CN. Huỳnh Nguyễn Thùy Uyên

Phụ trách mảng Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia, Công tác đảm bảo chất lượng đơn vị

ĐT: 0397 340 842

Email: uyenlaw1999@gmail.com

 

CN. Huỳnh Như Ngọc

Nhân viên

ĐT: 097 677 0420

Email: huynhnhungoc.vn0212@gmail.com