CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP HÀN ĐIỆN  

 ✅ Tên nghề: Hàn điện

 ✅ Trình độ đào tạo: Sơ cấp

 ✅ Đối tượng tuyển sinh : Là người từ đủ 15 tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học.

 ✅ Số lượng Mô đun, tín chỉ đào tạo: 04

 ✅ Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp.

I. MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC:

  1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ:

– Kiến thức

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về ký hiệu quy ước mối hàn, vật liệu hàn, thiết bị hàn và kỹ thuật hàn điện;

+ Giải thích được các quy định an toàn khi hàn điện.

– Kỹ năng

+ Chuẩn bị được vật liệu hàn, nhận biết được các loại que hàn, khí hàn dùng trong phương pháp hàn điện;

+ Tính toán được chế độ hàn phù hợp với chiều dày, tính chất của vật liệu, vị trí và kiểu liên kết hàn;

+ Hàn được các mối hàn ở các vị trí hàn bằng, hàn đứng, hàn ngang bằng các phương pháp SMAW, GTAW, GMAW.

 – Thái độ

+ Có ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong học tập.

+ Có tác phong công nghiệp, đạo đức nghề nghiệp và ý thức cầu tiến.

  1. Cơ hội việc làm:

– Có thể làm việc trong các phân xưởng hàn điện ở các doanh nghiệp;

– Làm việc theo tổ nhóm hoặc làm việc độc lập trong một số công việc;

– Có khả năng mở phân xưởng để gia công các sản phẩm cơ khí hàn.

 II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

– Thời gian đào tạo: 03 tháng

– Thời gian thực học tối thiểu: 437 giờ

III. DANH MỤC MÔ ĐUN, TÍN CHỈ ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN:

Chi tiết xin liên hệ:

✅  Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung

?  261 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, TP. Tuy Hòa, Phú Yên

☎️  Điện thoại: 0257 350 1179; 03 4343 7474 (Thầy Toàn);  0914 280 779 (Cô Nghĩa)

Email: tsd.mitc@gmail.com