22 02, 2021

Thông báo khai giảng các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm năm 2021

2021-02-22T15:33:10+07:00February 22nd, 2021|Khóa sắp khai giảng, Thông báo, Tuyển sinh|

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung thông báo khai [...]

1 01, 2021

THÔNG BÁO ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA KỲ I NĂM 2021

2021-01-13T14:34:58+07:00January 1st, 2021|Khóa sắp khai giảng, Thông báo, Thông tin chung, Tuyển sinh|

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung thông báo về [...]

30 11, 2020

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA KIẾN THỨC, KIỂM TRA THỰC HÀNH CỦA NGƯỜI THAM DỰ TRONG KỲ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA (Kỳ đánh giá KNNQG 11/2020)

2020-12-08T09:50:50+07:00November 30th, 2020|Thông báo, Thông tin chung|

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA KIẾN THỨC, KIỂM TRA THỰC [...]

9 10, 2020

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THÍ ĐIỂM ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA NĂM 2020

2020-11-02T10:17:39+07:00October 9th, 2020|Khóa sắp khai giảng, Thông báo, Thông tin chung, Tin tức - Sự kiện, Tuyển sinh|

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung thông báo về [...]

20 09, 2020

MIỄN PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN, LAO ĐỘNG THẤT NGHIỆP DO ĐẠI DỊCH COVID-19

2020-09-20T14:11:31+07:00September 20th, 2020|Khóa sắp khai giảng, Thông báo, Tin tức - Sự kiện, Tuyển sinh|

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung vừa tiếp nhận [...]

7 08, 2020

Đánh giá, cấp chứng chỉ Kỹ băng nghề quốc gia – Bậc 1, 2, 3

2020-09-20T14:14:56+07:00August 7th, 2020|Giới thiệu, Thông báo, Tin tức - Sự kiện|

     Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung được [...]

9 06, 2020

Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6 (theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 và Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ)

2020-09-20T14:03:30+07:00June 9th, 2020|Khóa sắp khai giảng, Theo nhu cầu doanh nghiệp, Thông báo, Tin tức - Sự kiện, Tuyển sinh|

Huấn luyện an toàn lao động là yêu cầu bắt [...]

Go to Top