Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung thông báo về việc tổ chức Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia Kỳ 1 năm 2021:

– Nghề Hướng dẫn du lịch – Bậc: 1,2

– Nghề Dịch vụ nhà hàng – Bậc 1,2

– Nghề Cắt gọt kim loại trên máy CNC – Bậc 1,2

Xem chi tiết Tại đây

ĐĂNG KÝ HỌC

Liên hệ
Họ & Tên
Họ & Tên
Họ
Tên