CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP

QUẢN LÝ VẬN HÀNH TRẠM BƠM ĐIỆN

 

Tên nghề: QUẢN LÝ VẬN HÀNH TRẠM BƠM ĐIỆN

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS trở lên

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:

     + Kiến thức:

          – Biết được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, công dụng, các thông số kỹ thuật của các thiết bị điện trong trạm bơm như động cơ, thiết bị điều khiển, thiết bị đo lường điện.

          – Biết được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, công dụng, các thông số kỹ thuật, phương pháp sử dụng các thiết bị bơm nước trong trạm bơm như máy bơm, đường ống, van khóa, thiết bị đo lường, …

          – Mô tả được quy cách, thông số kỹ thuật và công dụng của các thiết bị, vật liệu dùng để thay thế, sửa chữa các thiết bị trong trạm bơm.

         – Nắm được các quy định pháp luật có liên quan đến công tác quản lý vận hành công trình thủy lợi.

         – Nắm được các quy trình, quy phạm quản lý, vận hành, kiểm tra sửa chữa máy bơm và thiết bị điện, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

         – Nắm được nguyên nhân và biện pháp xử lý một số sự cố thường xảy ra trong quá trình vận hành trạm bơm.

     + Kỹ năng:

          – Đọc bản vẽ một số chi tiết đơn giản có liên quan đến thiết bị máy bơm và thiết bị điện trong trạm bơm.

          – Vận hành an toàn và có hiệu quả các thiết bị điện bơm nước trong trạm bơm.

          – Vận hành an toàn và có hiệu quả các hạng mục công trình tại công trình đầu mối trạm bơm.

          – Sử dụng đúng các thiết bị, vật liệu thay thế, sửa chữa các thiết bị trong trạm bơm.

          – Thực hiện và đánh giá được kết quả vận hành máy bơm theo đúng kế hoạch dùng nước.

          – Vận hành và bảo dưỡng thiết bị trong trạm bơm đảm bảo an toàn, đúng quy trình, mang lại hiệu quả cao.

          – Phát hiện được sự cố thường xảy ra trong quá trình vận hành trạm bơm, xác định được nguyên nhân và thực hiện được việc khắc phục sự cố.

          – Thực hiện đúng các quy định về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

     + Thái độ:

          – Có ý thức tự giác chấp hành kỷ luật lao động, lao động có kỹ thuật, lao động có chất lượng và năng suất cao, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp.

          – Có ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao, có ý thức bảo vệ của công.

          – Luôn chấp hành các nội quy, quy chế của đơn vị.

          – Có trách nhiệm, thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý.

2. Cơ hội việc làm:

          Học viên hoàn thành chương trình học tập có thể làm việc đư­ợc ở các xí nghiệp thuỷ nông trực thuộc các công ty khai thác công trình thủy lợi, các tổ, hội dùng nước, trạm cấp nước sạch nông thôn. Người học có thể tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

 

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC:

           – Thời gian học: 16 giờ.

           – Thời gian học lý thuyết: 11 giờ; Thời gian học thực hành: 4 giờ; Thời gian kiểm tra kết thúc: 1 giờ.

 

III. NỘI DUNG ĐÀO TẠO, THỜI GIAN HỌC TẬP: