Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội là đơn vị thuộc trường Cao đẳng Công Thương miền Trung. Trung tâm có chức năng, nhệm vụ chính: Tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng triển khai, thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh, quản lý các chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội; quan hệ doanh nghiệp, cụ thể:
– Triển khai thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh, thiết kế, quản lý đào tạo bậc Sơ cấp, đào tạo Thường xuyên, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao tay nghề cho CBVC và người lao động đáp ứng nhu cầu xã hội;
– Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động, An toàn hóa chất;
– Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia;
– Kết nối doanh nghiệp; hướng nghiệp và tư vấn hỗ trợ việc làm cho người học.