Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của nền tri thức và khoa học công nghệ, ngoài quá trình đào tạo chính quy tại các cơ sở đào tạo đại học, giáo dục nghề nghiệp, người lao động còn luôn có nhu cầu học tập thêm nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng tay nghề đáp ứng yêu cầu công việc; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội… cũng cần tiếp nhận chuyển giao các công nghệ mới, cải tiến quá trình quản lý, sản xuất kinh doanh…để phát triển hơn.

Trường cao đẳng Công Thương miền Trung là trường có chức năng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn ở hầu hết những lĩnh vực kỹ thuật, khoa học công nghệ; kinh tế tài chính và dịch vụ. Tuy nhiên thực tế ngoài việc tập trung vào đào tạo các chương trình cao đẳng, trung cấp, liên kết với các cơ sở giáo dục đào tạo liên thông trình độ đại học, sau đại học, hiện trường mới chỉ đào tạo được một số ít chương trình đào tạo ngắn hạn.

Từ đó, Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội ra đời nhằm phát huy, khai thác tối đa năng lực đào tạo vốn có của Trường cũng như kết nối – liên kết với: các cơ sở đào tạo, giáo dục nghề nghiệp khác; doanh nghiệp; các chuyên gia để tổ chức đào tạo những chương trình đáp ứng được nhu cầu học tập của xã hội và xây dựng thương hiệu, quảng bá hình ảnh Nhà trường.

THÔNG TIN TRUNG TÂM

Tên tiếng Việt: Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội

Tên tiếng Anh: Training Center for Social Demands.

Địa chỉ: Phòng 206 nhà B1 Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung, 261 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên.

Điện thoại: 0257. 350.1179

Website: TSD.mitc.edu.vn