Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung thông báo về việc tổ chức thí điểm Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020:

– Nghề Hướng dẫn du lịch – Bậc: 1,2,3 – Số lượng: 50

– Nghề Dịch vụ nhà hàng – Bậc 1,2,3 – Số lượng: 50

Kinh phí do Tổng cục giáo dục nghề nghiệp cấp

Xem chi tiết Tại đây