CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP

NGHIỆP VỤ BÀN

Tên nghề: Nghiệp vụ bàn

Trình độ đào tạo: Sơ cấp (Bậc 1)

Đối tượng tuyển sinh:  Là người đủ 15 tuổi trở lên, có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học

Số lượng mô – đun đào tạo: 05

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1.1. Kiến thức, kỹ năng:

– Trình bày được các kiến thức chuyên môn về tổ chức, đón tiếp và phục vụ khách ăn uống tại các nhà hàng và các cơ sở kinh doanh ăn uống khác;

– Trình bày được các khái niệm tâm lý khách du lịch, các yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý khách du lịch, đặc điểm tâm lý khách du lịch;

– Thực hiện được công việc phục vụ khách ăn uống tại nhà hàng và các cơ sở ăn uống.

1.2. Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo sơ cấp, học viên có thể;

– Làm việc ở vị trí nhân viên phục vụ tại nhà hàng và các cơ sở phục vụ ăn uống.

2. KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP TỐI THIỂU (Sơ cấp bậc 1): 300 giờ

3. DANH MỤC MÔ-ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

 

Chi tiết xin liên hệ:

✅  Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung.

?  261 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, TP. Tuy Hòa, Phú Yên.

☎️  Điện thoại: 0257 350 1179.

     Email: tsd.mitc@gmail.com

ĐĂNG KÝ HỌC

Liên hệ
Họ & Tên
Họ & Tên
Họ
Tên