Chương trình đào tạo Sơ cấp Cắt gọt kim loại được Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung xây dựng nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm liên quan đến nghề cắt gọt kim loại. Qua đó, giúp học sinh có thể thực hiện được những kỹ năng cơ bản như: Chế tạo và mài được các dụng cụ cắt đơn giản; tiện được các chi tiết có mặt trụ trơn, bậc, mặt côn, ren tam giác, ren truyền động; cùng nhiều kỹ năng liên quan khác.

ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY!
Đăng ký khóa học
Họ & Tên
Họ & Tên
Họ
Tên