CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ HÀN

Tên nghề: Hàn

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh: Có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học

Số lượng mô-đun đào tạo: 04

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp

I- Mục tiêu đào tạo:

1, Kiến thức, kỹ năng nghề:

Nắm vững các kiến thức cơ bản về công nghệ hàn để vận dụng vào việc tính toán kết cấu hàn, các vật liệu sử dụng trong nghề hàn, xác định chế độ hàn và các công việc khác của người thợ hàn.

Có khả năng làm việc độc lập và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe, có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

2, Thái độ, phẩm chất đạo đức:

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, sáng tạo ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, giải quyết các tình huống phức tạp trong thực tế.

II- Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu: 400 giờ

III- Danh mục mô-đun đào tạo và phân bổ thời gian đào tạo:

Chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung.

261 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

0257.350.1179 

Email: tsd.mitc@gmail.com