24 05, 2023

Khóa đào tạo Hàn hồ quang tay que hàn thuốc bọc SMAW cơ bản

2023-10-03T08:07:38+07:00May 24th, 2023|Giới thiệu, Khóa sắp khai giảng, Theo nhu cầu doanh nghiệp, Thông báo, Tuyển sinh, Video hướng nghiệp|

Bạn học được gì? - Vận hành được thiết bị [...]

11 11, 2021

Lớp Quản lý chất lượng hàn theo tiêu chuẩn ISO 3834

2022-04-25T13:17:40+07:00November 11th, 2021|Theo nhu cầu doanh nghiệp, Tin tức - Sự kiện, Video hướng nghiệp|

Sáng ngày 11/11/2021 tại Hội trường B2, cơ sở 2 [...]

17 03, 2021

Tổ chức khai giảng lớp nghiệp vụ sư phạm giảng dạy trình độ Cao đẳng Tháng 3/2021

2023-10-03T10:20:12+07:00March 17th, 2021|Tin tức - Sự kiện, Video hướng nghiệp|

Sáng ngày 12/3 tại phòng họp B1 cơ sở 1, [...]

Go to Top