12 02, 2020

Thông báo chiêu sinh các lớp Môi giới bất động sản; Quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản; Định giá bất động sản

2020-06-11T09:49:04+07:00February 12th, 2020|Tuyển sinh|

THÔNG BÁO TIẾP TỤC CHIÊU SINH CÁC LỚP: Môi giới [...]

23 10, 2019

Thông báo chiêu sinh khóa huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP

2020-06-11T09:54:01+07:00October 23rd, 2019|Tuyển sinh|

  Người lao động khi làm việc sẽ chịu tác [...]

15 10, 2019

Thông báo chiêu sinh và khai giảng các lớp Công nghệ CNC cơ bản, Hàn TIG, Thiết kế trên máy tính (Solid Works)

2020-06-11T09:56:11+07:00October 15th, 2019|Tuyển sinh, Video hướng nghiệp|

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC LỚP: Công nghệ CNC cơ [...]

14 10, 2019

Thông báo khai giảng các lớp Môi giới bất động sản; Định giá bất động sản; Quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản

2020-06-11T10:53:14+07:00October 14th, 2019|Tuyển sinh|

THÔNG BÁO TIẾP TỤC CHIÊU SINH CÁC LỚP: Môi giới [...]