13 11, 2023

Thông báo tuyển sinh Khóa Bồi dưỡng “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tăng cường hiệu quả giảng dạy”

2024-01-25T15:28:54+07:00November 13th, 2023|Khóa sắp khai giảng, Tuyển sinh|

Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục [...]

13 11, 2023

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên và tương đương

2024-01-25T15:31:48+07:00November 13th, 2023|Khóa sắp khai giảng, Tuyển sinh|

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung thông báo tuyển [...]

1 09, 2023

Thông báo liên tục tuyển sinh lớp Sơ cấp Bảo dưỡng sửa chữa động cơ điện

2023-10-02T13:40:17+07:00September 1st, 2023|Khóa sắp khai giảng, Tuyển sinh|

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung thông báo liên [...]

Go to Top