Một sự kiện về đổi mới sáng tạo lần đầu tiên diễn ra tại Phú Yên.

Đây là cơ hội để kết nối nguồn lực sáng tạo, huấn luyện các doanh nghiệp sáng tạo, kiến tạo các nhà đổi mới sáng tạo tiên phong hình thành nên Hệ sinh thái Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

✨Chương trình Huấn luyện – Hành động: Thách thức Sáng Tạo & Đổi Mới được Trường Cao Đẳng Công Thương miền Trung phối hợp với Làng Design Thinking – Techfest VN, Công ty Cổ phần MetaUni, Innovation & Impact Center (IIC) đồng tổ chức.
⏲Thời gian Huấn luyện: Ngày 08 – 09/6/2024
📍 Địa điểm: Hòa Lợi Resort – Xã Xuân Cảnh – Thị Xã Sông Cầu – Tỉnh Phú Yên