I. THÔNG TIN LIÊN HỆ

– Địa chỉ: Khu phố Phước Hậu 3, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

– Điện thoại: 0914280770

– Email: daohiepanh@gmail.com

II. GIỚI THIỆU VỀ GIẢNG VIÊN ĐÀO HIỆP

         Giảng viên Đào Hiệp tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật khoan – Khai tác và Công nghệ dầu khí tại Đại học Mỏ Hà Nội năm 2012. Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy Khoan thăm dò địa chất.

III. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

[1] Đại học: Tốt nghiệp Đại học năm 2008; Chuyên ngành: Khoan thăm dò- Khảo sát ; Tại Đại học Mỏ Hà Nội.

[2] Thạc sĩ: Tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2012; Chuyên ngành: Kỹ thuật khoan – Khai tác và Công nghệ dầu khí tại Đại học Mỏ Hà Nội.

IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ năm 1997 đến nay: Giảng viên Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung.

V. CÁC HỌC PHẦN GIẢNG DẠY

[1]. Kỹ thuật khoan 1, ngành khoan thăm dò địa chất, năm bắt đầu dạy: 1999, đối tượng: Sinh viên năm 1; 

[2]. Kỹ thuật khoan 1, ngành khoan thăm dò địa chất, năm bắt đầu dạy: 2000, đối tượng: Sinh viên năm 2; 

[3]. Thực hành khoan thăm dò địa chất, ngành khoan thăm dò địa chất, năm bắt đầu dạy: 1997, đối tượng: Sinh viên năm 1; 

[4]. Dung dịch khoan, ngành khoan thăm dò địa chất, năm bắt đầu dạy: 1998, đối tượng: Sinh viên năm 2;

[5]. Kỹ thuật khoan nổ mìn, ngành CN Kỹ thuật  Địa chất, năm bắt đầu dạy: 2009, đối tượng: Sinh viên năm 3;

[6]. Khoan nổ mìn; ngành khai thác mỏ, năm bắt đầu dạy: 2015, đối tượng: Sinh viên năm 2.

VI. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

[1] Khoan thăm dò địa chất công trình, địa chất thủy văn.

VII. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

[1] Sáng kiến cấp cơ sở: Thiết kế và gia công mô hình mũi xuyên tĩnh  hình côn (CPT);

[2] Sáng kiến cấp cơ sở: Thiết kế cải tiến giá đỡ thí nghiệm cắt cánh hiện trường (VST).

VIII. CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC

[1] Nghiên cứu một số giải pháp công nghệ – kỹ thuật nâng cao tỷ lệ mẫu  thăm dò urani khu vực Pà Lừa – Pà Rồng, Quảng Nam.

IX. GIÁO TRÌNH ĐÃ XUẤT BẢN

(Đang cập nhật)

X. KHEN THƯỞNG

[1] Giáo viên dạy giỏi. Năm: 2015.