I. THÔNG TIN LIÊN HỆ
– Địa chỉ: Đông Phước, Hòa An, Phú Hòa, Tỉnh Phú Yên
– Điện thoại: 0982804039
– Email: vovantopy@gmail.com
II. GIỚI THIỆU VỀ GIẢNG VIÊN VÕ VĂN TỎ

     Giáo viên Võ Văn Tỏ tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành: Tự Động Hóa, tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, năm 2017. Có nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học chuyên môn như: Máy điện trong thiết bị tự động; Trang bị điện- điện tử; Điện tử công suất…
III. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1) Đại học:
[1] Từ tháng 07/2003 đến tháng 12/2005, công tác tại Tp. Hồ Chí Minh;
[2]Từ tháng 7/2009 đến tháng 05/2015, Giáo viên, Khoa Điện – Điện Tử, Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa;
[3] Từ tháng 05/2015 đến tháng 09/2017, học Cao học tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng;
[4] Từ tháng 10/2017 đến nay, công tác tại Khoa Điện – Tự động hóa, Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung.

2) Thạc sĩ:

(Đang cập nhật)
IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
[1] Từ tháng 10/2010 đến nay, Giảng dạy tại Khoa Điện và Tự động hóa, Trường Cao đẳng Công thương miền Trung.
V. CÁC HỌC PHẦN GIẢNG DẠY
[1] Máy điện trong thiết bị tự động;
[2] Trang bị điện- điện tử;
[3] Điện tử công suất;
[4] Thực hành điện tử công suất;
[5] Kỹ thuật điện tử;
[6] Thực hành kỹ thuật điện tử.
VI. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
[1] Thiết bị tự động; Máy điện; Thiết bị cảm biến…
VII. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

[1] Thành viên đề tài cấp trường: Mô hình thực hành trang bị điện. Thời gian thực hiện đề tài năm 2013-2014.

VIII. CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC
(Đang cập nhật)
IX. .GIÁO TRÌNH ĐÃ XUẤT BẢN

(Đang cập nhật)