I. THÔNG TIN LIÊN HỆ
– Địa chỉ: Khu phố Phước hậu 1, phường 9, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.
– Điện thoại: 0914254826
– Email: nguyenthanhtuoc@gmail.com
II. GIỚI THIỆU VỀ GIẢNG VIÊN NGUYỄN THANH TƯỚC

        Thầy Nguyễn Thanh Tước tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Điện khí hoá và cung cấp điện, tại Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Th.s Nguyễn Thanh Tước là giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Từng tham gia nhiều đề tài khoa học các cấp.
III. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1) Đại học: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Điện khí hoá và cung cấp điện tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.
2) Thạc sĩ: Tốt nghiệp Thạc sĩ Chuyên ngành: Kỹ Thuật Điện, tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.
IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Từ tháng 9/1993  đến nay: Công tác tại Khoa Điện & Tự động hóa, Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung.
V. CÁC HỌC PHẦN GIẢNG DẠY
[1] Điều khiển lập trình PLC và nâng cao;
[2] Điều khiển Robot;
[3] Thiết kế điện trên máy tính;
[4] Trang bị điện – điện tử;
[5] Mạng truyền thông công nghiệp.

VI. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
Các hệ thống điều khiển thông minh và năng lượng tái tạo.
VII. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
[1] Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển lập trình PLC;
[2] Thiết kế, chế tạo mô hình dạy học hệ thống nhà thông minh.
VIII. CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC
(Đang cập nhật)
IX. .GIÁO TRÌNH ĐÃ XUẤT BẢN

(Đang cập nhật)

X. KHEN THƯỞNG

[1] Chiến sỹ thi đua Bộ Công Thương: 2015, 2016, 2017;
[2] Chiến sỹ thi đua cấp trường.