I. THÔNG TIN LIÊN HỆ

– Địa chỉ: Đường Mậu Thân, thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

– Điện thoại: 0978727998

– Email: anhbienthithai@gmail.com

II. GIỚI THIỆU VỀ GIẢNG VIÊN BIỆN THỊ THÁI ÁNH

     Giảng viên Biện Thị Thái Ánh tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Địa chất khoáng sản và thăm dò tại Đại học Mỏ Địa chất – Hà Nội năm 2010. Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy Địa chất thủy văn – Địa chất công trình, Địa chất khoáng sản và thăm dò; chủ nhiệm và thực hiện nhiều đề án về thăm dò mỏ khoáng sản; thí nghiệm viên chuyên mảng Địa chất công trình.

III. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1) Tốt nghiệp Đại học năm 2004; Chuyên ngành: Địa chất thủy văn – Địa chất công trình; Tại: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh.

2) Tốt nghiệp thạc sĩ năm 2010; Chuyên ngành Địa chất khoáng sản và thăm dò; Tại Đại học Đại học Mỏ Địa chất – Hà Nội

IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

[1] Từ tháng 6/1998 đến 8/2005: Kỹ thuật viên, Bộ môn ĐCTV – ĐCCT, Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh;

[2] Từ tháng 9/2005 đến 5/2011: Giáo viên, BM Địa chất, khoa Tài nguyên Môi trường, Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung;

[3] Từ tháng 6/2011 đến 1/2018: Giảng viên, BM Địa chất, khoa Tài nguyên Môi trường, Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung;

[4] Từ tháng 2/2018 đến 9/2018: Giảng viên, Trung tâm KH&CN MITC, Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung;

[5] Từ tháng 10/2018 đến nay: Giảng viên, Bộ môn Địa chất – Trắc địa khoa CN Hóa – TN & MT, Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung.

V. CÁC HỌC PHẦN GIẢNG DẠY

[1] Địa chất đại cương, Ngành Công nghệ kỹ thuật Địa chất, Năm bắt đầu dạy: 2006, Đối tượng: Sinh viên năm 1;

[2] Địa chất đại cương, Ngành Khoan thăm dò Địa chất, Năm bắt đầu dạy: 2006, Đối tượng: Sinh viên năm 1;

[3] Tinh thể – khoáng vật học, Ngành Công nghệ kỹ thuật Địa chất, Năm bắt đầu dạy: 2006, Đối tượng: Sinh viên năm 2;

[4] Thạch học, Ngành Công nghệ kỹ thuật Địa chất, Năm bắt đầu dạy: 2006, Đối tượng: Sinh viên năm 2;

[6] Địa chất khoáng sản, Ngành Công nghệ kỹ thuật Địa chất, Năm bắt đầu dạy: 2006, Đối tượng: Sinh viên năm 3;

[7] Tìm kiếm – thăm dò khoáng sản rắn, Ngành Công nghệ kỹ thuật Địa chất, Năm bắt đầu dạy: 2015, Đối tượng: Sinh viên năm 3;

[8] Gia công và phân tích mẫu lát mỏng thạch học, Ngành Công nghệ kỹ thuật Địa chất, Năm bắt đầu dạy: 2016, Đối tượng: Sinh viên năm 3;

[9] Địa chất công trình đại cương, Ngành Công nghệ kỹ thuật Địa chất, Năm bắt đầu dạy: 2017, Đối tượng: Sinh viên năm 2;

[10] Địa chất công trình đại cương, Ngành Công nghệ kỹ thuật Địa chất, Năm bắt đầu dạy: 2017, Đối tượng: Sinh viên năm 2;

[11] Địa chất thủy văn đại cương, Ngành Công nghệ kỹ thuật Địa chất, Năm bắt đầu dạy: 2017, Đối tượng: Sinh viên năm 2;

[12] Quản lý nguồn nước, Ngành Quản lý đất đai, Năm bắt đầu dạy: 2018, Đối tượng: Sinh viên năm 1;

[13] Địa chất mỏ, Ngành khai thác mỏ, Năm bắt đầu dạy: 2018, Đối tượng: Sinh viên năm 1;

[14] Địa chất Việt Nam, Ngành Công nghệ kỹ thuật Địa chất, Năm bắt đầu dạy: 2019, Đối tượng: Sinh viên năm 2;

[15] Tin học địa chất, Ngành Công nghệ kỹ thuật Địa chất, Năm bắt đầu dạy: 2019, Đối tượng: Sinh viên năm 3;

[16] Vật liệu xây dựng, Ngành Công nghệ kỹ thuật Địa chất, Năm bắt đầu dạy: 2019, Đối tượng: Sinh viên năm 3;

[17] Thực hành Vật liệu xây dựng, Ngành Công nghệ kỹ thuật Địa chất, Năm bắt đầu dạy: 2019, Đối tượng: Sinh viên năm 3.

VI. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

[1] Địa chất, Địa chất khoáng sản và thăm dò.

VII. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

[1] Đề tài cấp tỉnh: Nghiên cứu đánh giá môi trường địa chất, hiện tượng trượt lở và đề xuất giải pháp khắc phục hiện tượng trượt lở Núi Nhạn. Chủ nhiệm: Trần Đắc Lạc,  thành viên: Trần Thiện Thuật, Biện Thí Thái Ánh, Nguyễn Thị Xuân Ánh, năm 2009;

[2] Đề tài cấp tỉnh: Nghiên cứu đánh giá tai biến địa chất Môi trường xã An Lĩnh và các giải pháp khắc phục hiện tượng trượt lở đất đá. Chủ nhiệm: Trần Đắc Lạc,  thành viên: Trần Thiện Thuật, Biện Thị Thái Ánh, Nguyễn Thành Sơn, Nguyễn Thị Xuân Ánh, năm 2011;

[3] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng vườn trường thực tập Địa chất cơ sở. Chủ nhiệm: Trần Thiện Thuật, thành viên: Biện Thị Thái Ánh, Nguyễn Thị Xuân Ánh, năm 2016;

[4] Đề tài cấp cơ sở: Phân tích mẫu lát mỏng Thạch học đá magma xâm nhập phức hệ Bến Giằng – Quế Sơn pha 2, khu vực Đông bắc núi Chóp Chài. Chủ nhiệm: Biện Thị Thái Ánh, thành viên: Lê Hiếu, Phan Bá Thanh, năm 2019.

VIII. CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC

[1] Một số điểm mới về các thành tạo magma xâm nhập khối Tây Tuy Hòa và khoáng sản liên quan. Tác giả: Biện Thị Thái Ánh, Tập san KH&CN-TIC số 5/2013.

IX. GIÁO TRÌNH ĐÃ XUẤT BẢN

[1] Giáo trình nội bộ: Thạch học. Chủ biên: Biện Thị Thái Ánh. Nơi XB: Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung, năm 2012.

X. KHEN THƯỞNG

[1] Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2011, 2014., 2021;

[2] Bằng khen của Công đoàn Công Thương Việt Nam “Đã hoàn thành xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm học 2011 – 2012”. Quyết định số 223/QĐ – CĐCT ngày 25/9/2012;

[3] Bằng khen của Công đoàn Công Thương Việt Nam: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà năm học 2013 – 2014”. Quyết định số 242/QĐ – CĐCT ngày 03/11/2014;

[4] Bằng khen của Công đoàn Công Thương Việt Nam: Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” Giai đoạn năm học 2010 – 2015. Quyết định số 106/QĐ – CĐCT ngày 05/5/2015;

[5] Giấy khen của Hiệu trưởng trường cao đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nữ công giai đoạn 2010 – 2012”. Quyết định khen thưởng số 127/QĐ/CĐCN – TCHC ngày 11/3/2013;

[6] Giấy khen của Hiệu trưởng trường cao đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa “Đạt nhiều thành tích trong phong trào ”Dạy tốt – Học tốt” năm học 2014 – 2015. QĐKT số 514 QĐ/TCĐCN – KT ngày 29/7/2015;

[7] Giấy khen của Hiệu Trưởng trường Cao đẳng Công Thương miền Trung năm 2019.