CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG WEBSITE

✅ Tên nghề: Thiết kế và xây dựng website

✅ Trình độ đào tạo: Sơ cấp

✅ Đối tượng tuyển sinh: Là người từ đủ 15 tuổi, có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học.

✅ Số lượng mô-đun đào tạo: 04

✅ Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp

I- Mục tiêu đào tạo:

  1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:

+ Lĩnh hội được các kiến thức cơ bản về qui trình xây dựng website và các công cụ hỗ trợ trong quá trình thiết kế và xây dựng website.

+ Cài đặt được các công cụ hỗ trợ xây dựng website.

+ Xây dựng hoàn thiện website với các chức năng cơ bản theo yêu từng lĩnh vực của trang web.

+ Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe; có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

– Thái độ: Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp nhằm tạo điều kiện sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

  1. Cơ hội việc làm:

+ Làm việc tại các công ty thuộc lĩnh vực lập trình ứng dụng web, quản trị trang web cho đơn vị hành chính và tham gia làm việc dự  án của các team online trong tỉnh và toàn quốc và quốc tế.

II- Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:  300 giờ

III- Danh mục mô – đun đào tạo, thời gian và phân bổ thời gian: 

  • Chi tiết xin liên hệ:

✅  Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung.

?  261 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

☎️ 0257.350.1179

⇒ Email: tsd.mitc@gmail.com

ĐĂNG KÝ HỌC

Liên hệ
Họ & Tên
Họ & Tên
Họ
Tên