CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP SỬA CHỮA, CÀI ĐẶT MÁY TÍNH VÀ MẠNG

✅ Tên nghề: SỬA CHỮA, CÀI ĐẶT MÁY TÍNH VÀ MẠNG

✅ Trình độ đào tạo: Sơ cấp

✅ Đối tượng tuyển sinh: Là người từ đủ 15 tuổi, có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học.

✅ Số lượng mô-đun đào tạo: 03

✅ Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp

I- Mục tiêu đào tạo:

  1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:

– Giải thích được cơ chế hoạt động của virus và cách phòng chống Virus trên máy tính.

– Các phương pháp sửa chữa các hư hỏng thường gặp của bộ nguồn

– Sử dụng thành thạo các phần mềm chẩn đoán lỗi

– Trình bày được quy trình xây dựng và vận hành hệ thống mạng máy tính tại DN.

– Quy trình xử lý sự cố máy tính và hệ thống Mạng tại doanh nghiệp.

– Thực hiện được các phương pháp an toàn dữ liệu trên thiết bị lưu trữ.

– Lắp ráp và cài đặt được một máy vi tính hoàn chỉnh.

– Cài đặt và cấu hình được giao thức mạng TCP/IP.

– Kiểm tra và chỉnh được các sự cố đơn giản trên mạng.

– Lắp ráp, sửa chữa được bo mạch chính.

– Lắp ráp, sửa chữa được các thiết bị ngoại vi.

– Nhận dạng được các hư hỏng của máy in và thiết bị ngoại vi.

  1. Cơ hội việc làm:

+   Sau khi hoàn thành chương trình học viên làm việc tại công ty, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và các đơn vị hành chính sự nghiệp, Công ty TNHH…. có như cầu về CNTT.

II- Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:  300 giờ

III- Danh mục mô – đun đào tạo, thời gian và phân bổ thời gian:

NHANH TAY ĐĂNG KÝ ĐỂ NÀO CÁC BẠN ƠI!

Liên hệ
Họ & Tên
Họ & Tên
Họ
Tên