CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG DI ĐỘNG ANDROID

✅ Tên nghề: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG DI ĐỘNG ANDROID

✅ Trình độ đào tạo: Sơ cấp

✅Đối tượng tuyển sinh: Là người từ đủ 15 tuổi, có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học.

✅ Số lượng mô-đun đào tạo: 04

✅ Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấP

     I- Mục tiêu đào tạo:

  1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:

   + Nắm vững các kiến thức cơ bản về kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java như: Biến, hằng, cấu trúc điều khiển, mảng, hàm, chuỗi và lập trình hướng đối tượng bằng ngôn ngữ lập trình Java. Từ đó vận dụng vào lập trình cho thiết bị di động.

   + Cài đặt được môi trường lập trình Android Studio và máy ảo.

   + Sử dụng thành thạo môi trường lập trình.

   + Phân biệt, sử dụng được các giao diện cơ bản và nâng cao.

   + Sử dụng thành thạo các Widget cơ bản trong Android.

   + Lập trình được sự kiện trong Android.

   + Tích hợp được với Google FireBase, các mạng xã hội và các thư viện khác.

   + Tích hợp được với công cụ quảng cáo Google AdMob.

   + Xuất bản được ứng dụng lên Play Store.

  1. Cơ hội việc làm:

   Sau khi hoàn thành chương trình học viên có thể ứng tuyển vào các doanh nghiệp với vị trí lập trình viên phát triển ứng dụng Android.

     II- Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:  330 giờ

     III- Danh mục mô – đun đào tạo, thời gian và phân bổ thời gian: 

ĐĂNG KÝ HỌC NGAY NHÉ!

Liên hệ
Họ & Tên
Họ & Tên
Họ
Tên