CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

✅ Tên nghề: Kế toán doanh nghiệp

✅ Trình độ đào tạo: Sơ cấp

✅ Đối tượng tuyển sinh: Là người từ đủ 15 tuổi, có sức khỏe, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học.

✅ Số lượng mô-đun đào tạo: 05

✅ Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp

I- Mục tiêu đào tạo:

  1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:

+ Trình bày được tên các loại chứng từ kế toán được sử dụng trong các vị trí việc làm;

+ Trình bày được phương pháp lập chứng từ kế toán; phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế trong doanh nghiệp;

+ Trình bày được phương pháp ghi sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp; phương pháp thu thập, sắp xếp, quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách chứng từ kế toán; phương pháp kiểm tra, đối chiếu, xử lý trong công tác kế toán.

+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán theo từng vị trí công việc;

+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp;

+ Cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;

  1. Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

– Kế toán vốn bằng tiền;

– Kế toán hàng tồn kho và phải trả người bán;

– Kế toán tài sản cố định;

– Kế toán bán hàng và phải thu khách hàng;

– Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương;

– Kế toán chi phí tính giá thành;…

II- Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:  360 giờ

III- Danh mục mô – đun đào tạo, thời gian và phân bổ thời gian:

  • Chi tiết xin liên hệ:

✅  Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung.

?  261 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

☎️ 0257.350.1179

⇒ Email: tsd.mitc@gmail.com