28 04, 2021

Thông báo đánh giá kỹ năng nghề quốc gia kỳ V – Tháng 5 năm 2021

2021-04-28T09:43:52+07:00April 28th, 2021|Khóa sắp khai giảng, Thông báo, Tin tức - Sự kiện, Tuyển sinh|

 Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung thông báo về [...]

17 03, 2021

Tổ chức khai giảng lớp nghiệp vụ sư phạm giảng dạy trình độ Cao đẳng Tháng 3/2021

2021-03-17T16:41:00+07:00March 17th, 2021|Tin tức - Sự kiện, Video hướng nghiệp|

Sáng ngày 12/3 tại phòng họp B1 cơ sở 1, [...]

11 11, 2020

Tổ chức khai giảng lớp: Bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá kỹ năng nghề cho Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2020

2020-11-11T10:12:08+07:00November 11th, 2020|Tin tức - Sự kiện|

          Nhằm chuẩn hóa, phát triển [...]

9 10, 2020

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THÍ ĐIỂM ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA NĂM 2020

2020-11-02T10:17:39+07:00October 9th, 2020|Khóa sắp khai giảng, Thông báo, Thông tin chung, Tin tức - Sự kiện, Tuyển sinh|

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung thông báo về [...]

20 09, 2020

MIỄN PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN, LAO ĐỘNG THẤT NGHIỆP DO ĐẠI DỊCH COVID-19

2020-09-20T14:11:31+07:00September 20th, 2020|Khóa sắp khai giảng, Thông báo, Tin tức - Sự kiện, Tuyển sinh|

Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung vừa tiếp nhận [...]

7 08, 2020

Đánh giá, cấp chứng chỉ Kỹ băng nghề quốc gia – Bậc 1, 2, 3

2020-09-20T14:14:56+07:00August 7th, 2020|Giới thiệu, Thông báo, Tin tức - Sự kiện|

     Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung được [...]

22 06, 2020

Khai giảng lớp huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ

2020-07-14T16:20:23+07:00June 22nd, 2020|Tin tức - Sự kiện|

           Công ty Cổ phần Thủy [...]

9 06, 2020

Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6 (theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 và Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ)

2020-09-20T14:03:30+07:00June 9th, 2020|Khóa sắp khai giảng, Theo nhu cầu doanh nghiệp, Thông báo, Tin tức - Sự kiện, Tuyển sinh|

Huấn luyện an toàn lao động là yêu cầu bắt [...]

Go to Top