Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung thông báo chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức các chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường cụ thể như sau:

1.Khóa Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức các ngành Tài nguyên và Môi trường (Thay thế Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên và môi trường hạng II và hạng III theo QĐ số 1557/QĐ-BTNMT) gồm 06 chuyên ngành sau:

  • Chuyên ngành địa chính;
  • Chuyên ngành đo đạc bản đồ; 
  • Chuyên ngành quan trắc TNMT;
  • Chuyên ngành điều tra TNMT;
  • Chuyên ngành dự báo khí tượng thủy văn;
  • Chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn.

Thời gian khai giảng: 20/8/2022

Thời gian học: vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần

Hình thức học: theo phương thức trực tuyến

Học phí dự kiến: 3.500.000đ/học viên/khóa học

Nội dung bồi dưỡng: Theo chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức các chuyên ngành tài nguyên và môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành (QĐ số 1557/QĐ-BTNMT ngày 15/7/2022)

2.Khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành địa chính; đo đạc bản đồ; khí tượng thủy văn (lớp trái ngành):

Thời gian khai giảng: 27/8/2022

Thời gian học: vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần

Hình thức học: theo phương thức trực tuyến

Học phí dự kiến: 2.500.000đ/học viên/khóa học

Nội dung bồi dưỡng: Theo chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành Địa chính, Đo đạc bản đồ, Khí tượng thủy văn do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành (QĐ số 3155/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2016; QĐ số 3516 và QĐ số 3517/QĐ-BTNMT  ngày 29/12/2017)

*Chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Cao đẳng Công thương miền Trung

261 Nguyễn Tất Thành, phường 8, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

0257.350.1179 – 0397.340.842 (Mrs.Uyên)

Email: tsd.mitc@gmail.com

ĐĂNG KÝ HỌC

Liên hệ
Họ & Tên
Họ & Tên
Họ
Tên