An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là giải pháp hạn chế người lao động bị các thương tổn, sức khỏe gây ra bởi các yếu tố nguy hiểm khi làm việc.

          Căn cứ Khoản 3,4 Điều 6 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định về: “Quyền và nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động của người lao động”.

          Căn cứ Điều 21 Luật ATVSLĐ 2015 quy định: “Khám sức khỏe và điều trị bệnh nghề nghiệp cho người lao động”.

  • Hàng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe ít nhất 01 lần cho người lao động.
  • Riêng với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người lao động là người khuyết tật, người lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần.
  • Chi phí khám sức khỏe do người sử dụng lao động chi trả và được hạch toán vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế và hạch toán vào chi phí hoạt động thường xuyên đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp không có hoạt động dịch vụ.

         Căn cứ Điều 38 Luật ATVSLĐ 2015 quy định: “Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”.

     – Được tạm ứng chi phí sơ cứu, cấp cứu và điều trị.

     – Được thanh toán chi phí y tế từ khi sơ cứu, cấp cứu đến khi điều trị ổn định, bao gồm:

         + Chi phí đồng chi trả và những chi phí không nằm trong danh mục do BHYT chi trả đối với người lao động có tham gia BHYT.

        + Phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động nếu kết luận suy giảm khả năng lao động dưới 5% do người sử dụng lao động giới thiệu người lao động đi khám tại Hội đồng giám định y khoa.

        + Thanh toán toàn bộ chi phí y tế đối với người lao động không tham gia BHYT.

     – Được trả đủ lương trong thời gian nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động.

     – Trường hợp không hoàn toàn do lỗi của chính người lao động đó gây ra:

     Được bồi thường với mức:

       + Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5% đến 10% khả năng lao động; sau đó cứ tăng 1% được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11% đến 80%.

      + Ít nhất 30 tháng tiền lương nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc cho thân nhân người lao động bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

     – Trường hợp do lỗi của chính người lao động đó gây ra:

     Được trợ cấp ít nhất bằng 40% mức quy định trên với mức suy giảm khả năng lao động tương ứng.

     (Mức trợ cấp này cũng được áp dụng cho người lao động bị tai nạn khi đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở theo tuyến đường và thời gian hợp lý)

    – Được sắp xếp công việc phù hợp với sức khỏe theo kết luận của Hội đồng giám định y khoa nếu sau khi điều trị, phục hồi chức năng tiếp tục làm việc được.

       Căn cứ Điều 45 Luật ATVSLĐ 2015 quy định: “Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động”.

    Phải đáp ứng đủ điều kiện sau, người lao động mới được hưởng chế độ tai nạn lao động:

    – Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp:

    + Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, kể cả khi đang thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cần thiết tại nơi làm việc hoặc trong giờ làm việc mà Bộ luật lao động và nội quy của cơ sở sản xuất, kinh doanh cho phép, bao gồm nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, làm vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa, cho con bú, đi vệ sinh.

    + Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền bằng văn bản trực tiếp quản lý lao động.

    + Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý;

    – Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn.

  • Chi tiết xin liên hệ:

✅  Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung.

?  261 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

☎️ 0257.350.1179

⇒ Email: tsd.mitc@gmail.com